YRITYSOIKEUS

Olemme kokenut yhteistyökumppani hoitamaan kaikki yritysten lakiasiat

Me Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:ssä neuvomme sinua kaikissa yritysasioissa yrityksen perustamisesta, aina yrityksen lopettamiseen saakka. Avustamme erilaisissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, kuten yhtiökokouksen pitämisessä, yrityskaupoissa ja erilaisissa yhtiöjärjestelyissä. Laadimme myös yhtiöjärjestyksiä ja avustamme sukupolvenvaihdoksissa. Meillä Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:llä on pitkä kokemus yhtiön selvitystilasta sekä selvitysmiehenä toimimisesta, ja olemme hoitaneet myös konkurssipesiä yli 30 vuotta.

Osakassopimus

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus osakeyhtiön osakkaiden välisistä velvollisuuksista ja oikeuksista. Osakassopimus on osakeyhtiön sisäinen asiakirja, joka voidaan sopia salassa pidettäväksi. Vaikka osakassopimuksen laatiminen on vapaaehtoista, se on erityisen tärkeää osakeyhtiöissä, joiden osakkaina on kaksi henkilöä.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista:

 • Päätösten tekeminen yhtiössä
 • Yksimielisesti tehtävät päätökset
 • Yhtiömiesten saamat etuudet, kuten palkat
 • Osakkuudesta luopuminen, ja osuuden lunastus
 • Yhtiömiehen kuolema ja siihen liittyvä osuuden lunastus
 • Yritystoiminnan kilpailukiellot

Palveluitamme

Avustamme asiakkaitamme muun muassa:

 • Yrityksen perustamisessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa
 • Yhtiökokouksessa avustaminen
 • Yhtiöjärjestyksen laatiminen
 • Osakassopimuksen laatiminen
 • Yritysjärjestelyt (yhtiömuodon muutos esimerkiksi toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto tai osakevaihto)
 • Yrityskauppa (liiketoimintakauppa tai yhtiön osakekauppa)
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Yrityksen purkaminen tai lopettaminen selvitystilamenettelyssä
 • Konkurssi
 • Yrityssaneeraus