Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy

Kustannukset

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturva korvaa oikeudenkäyntikulut, joista asiakkaalle jää suoritettavaksi omavastuuosuus vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisesti. Asiamies laatii yleensä asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle. Usein oikeusturvavakuutus sisältyy kotivakuutukseen.

Oikeusapu

Oikeusapua saa henkilö, joka on siihen tulojen puolesta oikeutettu. Tulot määräytyvät nettotulojen mukaan, mistä vähennetään asumiskustannukset, elatusmaksut, ulosottosuoritukset ym. näihin rinnastettavat menot. Myös samassa taloudessa asuvan puolison tulot sekä lasten määrä vaikuttavat oikeusavun saamiseen ja sen määrään.

Hintaesimerkkejä

Kauppakirja

alkaen 340 € (sis. alv)

Hinta sisältää yksinkertaisen kauppakirjan laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden, muussa tapauksessa laskutetaan toimenpidekohtaisesti

Avioehto

alkaen 270 € (sis. alv)

Hinta sisältää yksikertaisen avioehdon laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden, muussa tapauksessa laskutetaan toimenpidekohtaisesti

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

alkaen 340 € (sis. alv)

Hinta sisältää yksinkertaisen edunvalvontavaltairjan laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden, muussa tapauksessa laskutetaan toimenpidekohtaisesti

Testamentti

alkaen 340 € (sis. alv)

Hinta sisältää yksinkertaisen testamentin laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden, muussa tapauksessa laskutetaan toimenpidekohtaisesti

Perunkirjoitus

alkaen 1.360 € (sis. alv)

Hinta sisältää alkuneuvottelun, perunkirjan laatimisen ja perunkirjoituksen pitämisen, muussa tapauksessa laskutetaan toimenpidekohtaisesti

Riita- ja rikosasiat

Riita- ja rikosasioiden palkkio määräytyy toimeksiannon suorittamiseen käytetyn ajan perusteella.  Pyydettäessä annamme toimeksiannon kustannuksista, mikäli se on asian laatu huomioon ottaen mahdollista, suuntaa-antavan hintatiedon.

Palkkion lisäksi veloitamme aina erikseen toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut ja viranomaismaksut.

Ota yhteyttä ja kysy apua tilanteeseesi, neuvomme mielellämme!