Saatavien perintä & riitojen ratkaiseminen

Olemme kokenut yhteistyökumppani hoitamaan kaikki yritysten lakiasiat

Me Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:ssä avustamme kaikenlaisissa yritysten välisissä tai yrityksen ja yksityishenkilön eli kuluttajan välisissä riitatilanteissa. Hoidamme yrityksesi saatavien perinnän aina maksuvaatimuksen esittämisestä oikeudelliseen perintään asti. Olemme erikoistuneet urakkasopimuksiin, rakentamiseen ja talokauppaan liittyviin riitatilanteisiin. Lisäksi avustamme erilaisissa velallisen rikoksiin esimerkiksi velallisen epärehellisyyteen tai talousrikoksiin, kuten kirjanpitorikokseen ja veropetokseen liittyvissä esitutkinta- ja oikeudenkäyntimenettelyissä. Hoidamme myös konkurssipesiin liittyviä takaisinsaantioikeudenkäyntejä.

Palvelumme

Meiltä saat apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Saatavien perintä
  • Rakentamiseen ja talokauppaan liittyvät riita-asiat
  • Urakkasopimusriidat
  • Sopimusoikeudelliset riidat
  • Velallisen epärehellisyyttä, kirjanpitorikosta ja veropetosta koskevat esitutkinta- ja oikeudenkäyntimenettelyt
  • Konkurssipesiin liittyvät takaisinsaantioikeudenkäynnit

Lisäksi me Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:ssä laadimme sopimusehtoja yritysten tarpeisiin sekä erilaisia yhtiösopimuksia.