TYÖOIKEUS

Olemme kokenut yhteistyökumppani hoitamaan kaikki yritysten lakiasiat

Me Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:ssä autamme työnantajia työsopimusten laatimisessa sekä erilaisissa työoikeudellisissa riita-asioissa, kuten irtisanomistilanteissa.

Työoikeus

Työoikeus säätelee työsuhteisiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsopimuksessa määritellään työsuhteen yksityiskohtaiset sopimusehdot, niin työnantajan, kuin työntekijän osalta. Sopimuksesta tulee ilmetä ainakin työntekijän työnkuva ja työntekopaikka, työaika, noudatettava työehtosopimus, palkkaus, koeaika sekä työsopimuksen kilpailukieltoon ja salassapitoon liittyvät ehdot. Sopimusten laadinnassa noudatetaan aina työsopimuslakia, joka on pakottavaa oikeutta.

Työsopimuslakia täydentää toimialakohtainen työehtosopimus. Työehtosopimus voi olla myös yleissitova työehtosopimus, jota jokainen alalla toimiva työnantaja (työnantajaliittoon kuulumatonkin) on velvollinen noudattamaan vähimmäistasona. Työnantajan on myös pidettävä ajantasaista työaikakirjanpitoa työntekijän tehdyistä työtunneista sekä suoritetuista korvauksista. Mikäli työaikakirjanpitoa ei ole pidetty, vastaa siitä aiheutuvasta vahingosta yleensä työnantaja.

Työsopimus

Työsopimus kannattaa aina laatia kirjallisesti, ja sopimuksesta tulee ilmetä ainakin:

  • Työnkuva, työntekopaikka sekä työaika
  • Palkka ja palkanmaksukausi
  • Koeaika
  • Irtisanomisaika (määräytyy työehtosopimuksen/lain mukaan)
  • Kilpailukielto ja salassapito
  • Sovellettava työehtosopimus
  • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste